Om priserne

FrederiksbergFonden virker til gavn for almene og velgørende formål på Frederiksberg. FrederiksbergFonden har særlig fokus på støtte til projekter for børn og deres sociale forhold, kunstneriske og kulturelle projekter som fornyer og bevarer kulturarven samt lærdom og uddannelse på Frederiksberg.

FrederiksbergFonden uddeler hvert år to priser: Frederiksberg Prisen (100.000 kr.) og Hædersprisen (50.000 kr.).

Priserne gives til kulturinstitutioner, virksomheder, offentlige organer, frivillige netværk, klubber, privatpersoner eller ledere og nøglepersoner fra Frederiksberg.

Prisen uddeles i år 23. september 2015 i Brøndsalen ved Frederiksberg Runddel. Prisuddelingen er for inviterede.

Prismodtagere

FrederiksbergFondens priser, Frederiksberg Prisen og Hædersprisen er blevet uddelt siden 1996 til blandt andre kulturinstitutioner, virksomheder, offentlige organiser, klubber, frivillige netværk og deres ledere eller nøglepersoner.

Modtagere af Frederiksberg Prisen:

OK-KLubbERNE KøbENHAvN / FREDERIKSbERG, 2014

SKOLEPATRuLJERNE På FREDERIKSbERG, 2013

vETERANHJEMMET, 2012

DET øKOLOGISKE INSPIRATIONSHuS , 2011

CAFé KRAM, 2010

FREDERIKSbERG HANDELSFORENING, 2009

bETHANIAHJEMMET, 2008

C:NTACT, 2007

DyRENES bESKyTTELSE, 2006

DET KGL. DANSKE HAvESELSKAb, 2005

FREDERIKSbERG SLOT, 2004

STORM P. MuSEET, 2003

bAKKEHuSMuSEET, 2002

LANDbOHøJSKOLEN, 2001

KJøbENHAvNS bOLDKLub, 2000

FREDERIKSbERG bRANDvæSEN, 1999

zOOLOGISK HAvE, 1998

MORSKAbSMuSEET, 1997

AIDS-FONDEN, 1996

Modtagere af hædersprisen:

JANNIK JOHANSEN, 2014

TORbEN NIELSEN, 2013

DARIO CAMPEOTTO, 2012

CLAuS MEyER, 2011

LyKKE FRIIS, 2010

Fuzzy, 2009

INGE NøRbALLE, 2008

JOHN WINTHER, 2007

HENRIK HARTMANN, 2006

HANNE REINTOFT, 2005

bIRTHE NEuMANN, 2004

bENT MEJDING, 2003

MOGENS WENzEL ANDREASEN, 2000

JyTTE AbILDSTRøM, 2001

CARL AAGE PRæST, 2000

HENNING MORITzEN, 1999

bONNIE MüRSCH, 1998

CHR. LAuRITz-JENSEN, 1997

JENS KISTRuP, 1996

Kontakt

Du kan læse mere om FrederiksbergFonden, og hvordan vi kan ansøges på: www.frederiksbergfonden.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ansøgninger og projekter. Henvendelser kan rettes til:

Direktør Martin Dahl

FrederiksbergFonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V
ff@frederiksbergfonden.dk

Fondens bestyrelse:
Advokat Sys Rovsing (formand)
Direktør Peter Højland
Auktionsleder Peter Christmas-Møller
Administrerende direktør Mads Lebech